Algemene voorwaarden en privacy policy

Mymenu.be website en het logo zijn geregistreerde handelsmerken van Mymenu.be in de Benelux. Mymenu.be handelsmerken mogen niet worden gebruikt met een product of dienst die niet van Mymenu.be is, tenzij u hiervoor de toestemming krijgt.

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website en onze diensten, samengesteld voor onze klanten. Als de klant via onze website een bestelling plaatst verklaard hij/zij dat men akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

Leden MyMenu.be

Elk lid van Mymenu.be heeft een gebruikersnaam en wachtwoord die wordt bepaald door het lid zelf. De gebruikersnaam is persoonlijk en is dus alleen maar toegankelijk voor de eigenaar zelf, het kan dus niet gegeven worden aan andere leden.

Je wordt verantwoordelijk gesteld voor alle activiteiten die plaatsvinden met uw gebruikersaccount.

Een wachtwoord is alleen bekend bij de gebruiker. De gebruiker van kan op elk moment zijn/haar wachtwoord wijzigen. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het wachtwoord zelf op te stellen en deze te beschermen. Mymenu.be is niet aansprakelijk voor eventuele problemen die ontstaan met betrekking tot de gebruikersnaam of wachtwoord.

Indien de klant akkoord gaat kan de gebruiker van Mymenu.be kiezen of men wilt geïnformeerd worden over de promoties die plaatsvinden in de regio van de gebruiker, dit kan doormiddel van e-mails.

Door te registreren of plaatsen van een bestelling bij ons, stemt u e-mails van ons te ontvangen met betrekking tot uw inschrijving of uw bestelling. Daarnaast kunnen wij uw e-mailadres delen met deplaatselijke restaurants van waaruit u bestelt.

Mymenu.be verbindt zich ertoe dat men geen enkel van de verworven gegevens doorverkoopt of verhuurd aan derden, dit is vastgelegd in het Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Mymenu.be geeft enkel informatie door aan het restaurant, met het oog op een snellere en correcte levering.

Om van onze diensten te kunnen genieten moet de gebruiker de gebruikersnaam en wachtwoord, na het registreren, invoeren bij "inloggen" te Mymenu.be.

De gebruiker bevestigd dat de gegeven informatie in het registratieformulier correct is en indien er wegens verkeerde of gebrekkige informatie er een eventueel verlies of fout wordt gemaakt, de verantwoordelijkheid bij het lid ligt. In dit geval kan het lid verantwoordelijk worden bevonden voor de kosten.

Mymenu.be beschikt over de eigendoms- en auteursrechten van de online services, software en diensten, informatie, documenten, design. Bij het registreren verklaard het lid dat hij/zij deze diensten en software niet zal reproduceren of distribueren op enige wijze.

Mymenu.be kan alle systeem op elk moment controleren, in het geval van een niet-naleving van de regels door de gebruiker heeft Mymenu.be het recht om in te grijpen wanneer dat nodig is en het lidmaatschap van de eindgebruiker af te nemen.

Mymenu.be is niet verantwoordelijk voor schade die kan voortvloeien uit eigen bevindingen, ideeën of verklaringen van leden.

Indien het lid niet voldoet aan de genoemde artikelen is hij/zij verantwoordelijk voor alle materiële en morele schade en zal hij/zij verantwoordelijk worden gesteld.

Mymenu.be is een dienst dat gratis ter beschikking wordt gesteld van de leden. Wij zijn enkel verantwoordelijk voor het doorgeven van de bestellingenaan het restaurant. Wij zijn een intermediair en de leveringsovereenkomst wordt in feite met het restaurant afgesloten, het bezorgrestaurant is verantwoordelijk voor het leveren van de producten op het gegeven tijdstip en tegen de juiste kwaliteit.

Mymenu.be is niet verantwoordelijk voor eventuele geschillen tussen een gebruiker die een online bestelling heeft geplaatst en het desbetreffende restaurant of levering bedrijf. Mymenu.be fungeert slechts als tussenpersoon om transacties tussen gebruikers te verzakelijken. Wij kunnen niet garanderen dat de gekozen producten, hoewel ze worden weergegeven op de website, worden geleverd.

Indien er klachten zijn kan u ons altijd op de hoogste stellen via info@mymenu.be, zo zullen wij de klacht zo goed mogelijk behandelen en het restaurant op de hoogte stellen.

Mymenu.be is niet verantwoordelijk voor eventuele geschillen tussen een gebruiker die een online bestelling en het desbetreffende restaurant of levering bedrijf heeft geplaatst. Mymenu.be fungeert slechts als tussenpersoon om transacties tussen gebruikers, restaurants en levering beroepsbeoefenaren vergemakkelijken.

De cliënten moeten hetverschuldigde bedrag die eerder is meegedeeld via Mymenu.be betalen. Indien dit niet wordt gedaan heeft het lid geen recht op de bestelde producten.

De online betalingen van de bestellingen kunnen enkel worden terugbetaald als het restaurant nog niet is overgegaan tot het maken van de bestelling. Indien u vragen heeft kunt u een mail sturen naar info@mymenu.be

Mymenu.be heeft de bevoegdheid om op elk moment de werking van het systeem volledig te staken of op te schorten.

Wij hebben het recht om updates uit te voeren, back-up te maken en alle bestanden te verwijderen om vernieuwingen aan te brengen.